Kraków. Aspirant Anna Bibrzycka, zajęła trzecie miejsce w eliminacjach wojewódzkich I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów Oskarżycieli Publicznych

Kraków. Aspirant Anna Bibrzycka, zajęła trzecie miejsce w eliminacjach wojewódzkich I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów Oskarżycieli Publicznych

Policjantka z Zespołu Wykroczeń Komisariatu Policji w Kętach, aspirant Anna Bibrzycka, która reprezentowała Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu w wojewódzkich eliminacjach do I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów Oskarżycieli Publicznych, zajęła wysokie trzecie miejsce.

W środę, 10 października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie odbyły się eliminacje wojewódzkie do I Ogólnopolskiego Konkursu dla Policjantów „Oskarżycieli Publicznych. W rywalizacji wzięło udział 19 funkcjonariuszy z 19 małopolskich komend miejskich i powiatowych Policji. Testy wiedzy obejmowały dwa zakresy – znajomość przepisów (w szczególności ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Ustawa Prawo o ruchu drogowym) oraz rozwiązywanie kazusów z materialnego prawa wykroczeń.

Po podsumowaniu wyników okazało się, że asp. Anna Bibrzycka wykazała się znakomitą wiedzą z zakresu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz w zakresie postępowania przed sądem jako oskarżyciel publiczny, i zajęła wysokie trzecie miejsce. Pierwsze miejsce w konkursie zajął – podkom. Krzysztof Zapała z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, natomiast drugie miejsce zajął asp. Janusz Zieliński z Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Po powrocie asp. Annie Bibrzyckiej, uzyskania świetnego wyniku w konkursie, pogratulowali Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu oraz Komendant Komisariatu Policji w Kętach.