Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018

Auschwitz - Birkenau. Zabezpieczenie uroczystości pn. Marsz Żywych 2018

W dniu 12 kwietnia 2018 roku na terenie Oświęcimia i Brzezinki w ramach Dni Pamięci o Holokauście, odbył się Marsz Żywych. Jego uczestnicy, jak co roku, przeszli Drogą Śmierci z byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz do Birkenau, gdzie odbyła się część główna uroczystości.  

W tegorocznym Marszu Żywych, wzięło udział ponad 10 tysięcy uczestników z całego świata, w tym ocaleni z zagłady byli więźniowie, młodzież żydowska oraz młodzież polska. Na czele marszu szli Prezydenci Polski Andrzej Duda i Izraela Reuven Riwlin, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Uczestnictwo w marszu jest hołdem w imię pamięci o milionach pomordowanych w czasie II wojny światowej,  a także manifestacją przywiązania do takich wartości, jak: godność i równość wszystkich ludzi, tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju. Udział przedstawicieli Policji, świadczy o  zdecydowanych działaniach podejmowanych na rzecz walki z rasizmem, antysemityzmem i wszelkiego rodzaju zachowaniami związanymi z nierównym traktowaniem człowieka.

Zabezpieczenie uroczystości, w której bierze udział tak duża liczba osób z całego świata , zawsze stawia przed organizatorami i służbami niezwykle odpowiedzialne zadanie, które poprzedzone jest rzetelnym przygotowaniem oraz odpowiednim skoordynowaniem działań wszystkich służb, w tym przede wszystkim Policji oraz Służby Ochrony Państwa.

Dowódcą operacji policyjnej o nazwie „Marsz Żywych 2018”, był inspektor Paweł Dzierżak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie. Szefem Sztabu Dowódcy zabezpieczenia był mł. insp. Jacek Górecki. Dowódcą podoperacji „Oświęcim”, był insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, a Dowódcą oświęcimskiego sztabu zabezpieczenia był asp. szt. Marek Hajduk.

W kilkunasto-godzinnych działaniach wzięło udział 350 policjantów z powiatów: oświęcimskiego, wadowickiego, olkuskiego oraz suskiego. O bezpieczeństwo uczestników dbali również  policjanci z Oddziałów Prewencji KWP Kraków, pirotechnicy SPAP w Krakowie oraz Wydziału Ruchu Drogowego z KWP w Krakowie. Ponadto w zabezpieczeniu brali udział funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, a także ratownicy medyczni.

Od wczesnych godzin rannych, tuż po odprawie policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach, gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także, w razie  potrzeby, byli gotowi podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku wystąpienia zakłócenia ładu i porządku. Przed uroczystościami, policyjni pirotechnicy wraz z psami sprawdzili całą trasę przemarszu oraz miejsca, w których miała odbyć się ceremonia. 

Po zakończeniu zabezpieczenia, dowódcy podziękowali funkcjonariuszom oraz wszystkim służbom biorącym udział w akcji, za wielogodzinną służbę i włożone zaangażowanie w realizację powierzonych zadań. Podkreślali również, że podjęte przez nich działania były w pełni profesjonalne i przyczyniły się do bezpiecznego przebiegu tak dużej uroczystości.