KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OŚWIĘCIMIU - Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu - KPP w Oświęcimiu

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OŚWIĘCIMIU

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu:

Komendant Powiatowy Policji inspektor Robert Chowaniec

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji młodszy inspektor Urszula Martyniuk

 

Nazwa jednostki Policji: Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

Adres: Oświęcim ulica Wyspiańskiego 2

Kod pocztowy: 32 - 600

Telefon: + 48 47 83 26 280

Faks: + 48 47 83 26 208

E-mail: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

 WWW: http://oswiecim.policja.gov.pl

Podany numer telefonu oraz adres e-mail nie służy do zgłaszania pilnych interwencji.  Aby zgłosić pilną interwencję Policji należy dzwonić pod numer alarmowy:  112

Wiadomości z poczty E- mail oraz E-puap dczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30.

Ważne numery telefonów :

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu telefon + 48 47 83 26 210

Sekretariat Wydziału Kryminalnego telefon + 48 47 83 26 226

Sekretariat Wydziału Prewencji telefon + 48 47 83 26 231

Sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego telefon + 48 83 26 313

Oficer Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu telefon + 48 47 83 26 280;