Struktura organizacyjna

Specjalista Zespołu do spraw Prezydialnych Paulina Dziędziel - aktualnie zastępstwo Dagmara Cichoń telefon 47 83 26 210 

 

Zakres zadań:

1) Obsługa kancelaryjno-biurowa i prezydialna Komendanta i jego Zastępcy.

2) Prowadzenie kancelarii ogólnej jawnej w Komendzie.

3) Opracowywanie okresowych ocen, analiz i informacji dotyczących pracy Komendy i jednostek podległych.

4) Opracowywanie informacji oraz sprawozdań z działalności Komendy i jednostek podległych dla organów administracji samorządowej oraz innych podmiotów poza policyjnych.

5) Koordynowanie procesu wydawania zarządzeń, rozkazów oraz decyzji jawnych.

6) Koordynowanie procesu opracowywania materiałów dotyczących Komendy i jednostek podległych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanie wprowadzania bieżącej informacji do Biuletynu Informacji Publicznej.

7) Ewidencjonowanie, bieżące aktualizowanie i udostępnianie resortowych aktów prawnych wpływających do Komendy.

8) Organizowanie i protokołowanie narad służbowych kierownictwa Komendy.

9) Organizowanie i obsługiwanie uroczystości z udziałem kierownictwa Komendy.

10) Prowadzenie rejestru przyjmowania stron przez Komendanta i jego zastępcę.

11) Prowadzenie instruktażu dot. pracy kancelaryjno - biurowej komórek organizacyjnych Komendy.

12) Kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację wewnętrzną w Komendzie.

13) Wdrażanie i doskonalenie w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostkach podległych działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z ceremoniału policyjnego
i etykiety urzędniczej.

14) Sprawowanie nadzoru nad pracą kancelaryjno – biurową w komórkach organizacyjnych Komendy i Jednostkach podległych.

Powrót na górę strony