Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

 

Komendant Powiatowy PolicjiWydział Sztab Policji
Wydział Prewencji
Wydział Ruchu Drogowego
Rewir Dzielnicowych
Zespół Kadr i Dyscyplinarny
Zespół do spraw Prezydialnych
Zespół do spraw Finansów i Zaopatrzenia
Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych
Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Komisariat Policji w Brzeszczach
Komisariat Policji w Zatorze

 

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego  Policji w OświęcimiuWydział Kryminalny
Zespół Łączności i Informatyki
Komisariat Policji w Chełmku
Komisariat Policji w Kętach

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony