Rekrutacja do służby w Policji

Chcesz zostać policjantem? Dokumenty prześlij nam pocztą elektroniczną.

W związku z utrzymującym się stanem epidemii, celem zminimalizowania zagrożenia zakażeniem wirusem covid-19, przyjmowanie dokumentów od kandydatów  do służby w Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu  zostało wstrzymane do odwołania. Kandydat do służby dokumenty może przesłać pocztą elektroniczną na adres: komendant@oswiecim.policja.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji  oraz na stronie  Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.