KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KPP w Oświęcimiu

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W OŚWIĘCIMIU

  

Inspektor Robert Chowaniec

Inspektor Robert Chowaniec jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął  w 1991 roku  i od początku  był związany z pionem kryminalnym  w oświęcimskiej, a następnie w bielskiej komendzie Policji. W 1999 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu,  natomiast w 2005 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta  Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Inspektor  Robert Chowaniec był wielokrotnie  odznaczany za zasługi.

W 2003 roku  otrzymał - Brązowy Krzyż Zasługi;  w 2004 roku Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju;  w 2005 roku Brązową Odznakę Zasłużony Policjant; w 2011 roku Srebrny Medal za Długoletnią Służbę;  w 2015 roku Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant.

 


 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA  POWIATOWEGO POLICJI W OŚWIĘCIMIU


Młodszy Inspektor Urszula Martyniuk

Młodszy inspektor Urszula Martyniuk z wykształcenia jest magistrem prawa. Ukończyła również kierunki - Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Audyt i kontrolę wewnętrzną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Do Policji wstąpiła w 1995 roku, gdzie została przyjęta na stan Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kętach. Po kursie podstawowym rozpoczęła służbę w pionie kryminalnym IV Komisariatu Policji w Białymstoku. W 1999 roku ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i wróciła do służby w powiecie oświęcimskim – najpierw jako funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Chełmku, a od grudnia 2000 roku kontynuowała służbę w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Stąd w 2007 roku awansowała ze stanowiska Kierownika Referatu Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Oświęcimiu na Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo Śledczego chrzanowskiej komendy Policji.

Podinspektor Urszula Martyniuk została odznaczona Brązowym i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w Policji.