Kierownictwo

KIEROWNICTWO

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W OŚWIĘCIMIU

 

Inspektor Robert Chowaniec

Inspektor Robert Chowaniec jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął  w 1991 roku. Od początku  był związany z pionem kryminalnym  w oświęcimskiej, a następnie bielskiej komendzie Policji.

W 1999 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

W 2005 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta  Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

8 lipca 2016 został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Złota Odznaka Załużony Policjant

Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

 


 

 I ZASTĘPCA KOMENDANTA  POWIATOWEGO POLICJI W OŚWIĘCIMIU


Młodszy Inspektor Urszula Martyniuk

Młodszy inspektor Urszula Martyniuk z wykształcenia jest magistrem prawa. Ukończyła również kierunki - Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Audyt i kontrolę wewnętrzną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Służbę w Policji rozpoczęła w 1995 roku.

W 1999 roku ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Następnie pełniła służbę jako funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Chełmku.

Od grudnia 2000 roku kontynuowała służbę w pionie kryminalnym  w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

W 2007 roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.

1 marca 2019 roku została powołana na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant


 

 

 

Powrót na górę strony