Akcje krwiodawstwa. Możesz dołączyć.

Oświęcim. Policjanci oddali krew w ramach akcji krwiodawstwa "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna 2017"

W terminie 23 października – 15 grudnia 2017 r. dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości zachęcamy do włączenia się do organizowanej akcji honorowego oddawania krwi przez funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, pod hasłem „Nasza krew – nasza Ojczyzna”.

Akcja, której pomysłodawcą jest Straż Graniczna objęta jest honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka.
W ramach w/w akcji policjanci, pracownicy Policji oraz osoby cywilne z powiatu oświęcimskiego, mogą oddawać krew codziennie  w Terenowym Oddziale Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4 , od poniedziałku do piątku:  w godzinach od 7:00 do 12:00 podając nazwę akcji -  „Nasza krew - nasza Ojczyzna"

JAK ODDAĆ KREW?

By oddać krew należy zgłosić się do oddziału krwiodawstwa.  Zgłaszający  powinien posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość np.:  dowód osobisty,   legitymacja szkolna lub studencka, książeczka ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, a dawca wielokrotny - również legitymację HDK PCK.  
Kandydat na dawcę krwi musi posiadać nr PESEL, oraz powinien posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi mu bez udziału osób trzecich samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i pytań związanych z wywiadem lekarskim.
Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi powinien być zdrowy, wypoczęty, wyspany oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku, osoba zgłaszająca się do oddania krwi nie może być po spożyciu alkoholu. W ramach rekompensaty dawca po oddaniu krwi, otrzymuje: posiłek regeneracyjny (8 czekolad, soki),  zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi,  legitymację Honorowego Dawcy,  bezpłatne wyniki badań.

POLICJANCI Z POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO ZACHĘCAJĄ DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ I ODDANIA KRWI  W RAMACH AKCJI: "NASZA KREW  - NASZA OJCZYZNA"

 

Powrót na górę strony