Ochrona Praw Człowieka

Nieetatowy Pełnomocnik Komendanta Powiatowego ds. Ochrony Praw Człowieka

Nieetatowym Pełnomocnikiem Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu ds. Ochrony Praw Człowieka jest:

aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka

Kontakt:

Telefon komórkowy: 603-390-153

Telefon stacjonarny: 47 83 26 254

e-mail: rzecznik@oswiecim.policja.gov.pl

 

Infolinia Obywatelska:

Rzecznik Praw Obywatelskich uruchomił pod numerem 800-676-676 bezpłatną Infolinię Obywatelską czynną:

-  poniedziałki - godz. 10.00 – 18.00,

-   wtorek - piątek - godz. 08.00 – 16.00.

Łącząc się z Infolinią Obywatelską każdy obywatel może uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach Rzecznika Praw Obywatelskich.

Telefon obsługują doświadczeni prawnicy – pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów Biura RPO.

 

Przydatne linki:

Rzecznik Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości:

https://ms.gov.pl

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania:

http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

Helsińska Fundacja Praw Człowieka:

http://www.hfhr.pl

Amnesty International:

https://amnesty.org.pl

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe:

http://osa_stow.republika.pl

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego:

http://www.ptpa.org.pl

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej:

http://www.tea.org.pl/pl/index

Rada Europy:

http://www.coe.int/web/portal/home

Europejski Trybunał Praw Człowieka:

http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE):

www.osce.org

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie:

http://www.osce.org/odihr

Powrót na górę strony