Działania

Kęty. Deklaracja dostępności oraz policyjna profilaktyka, zaprezentowane podczas integracyjnego spotkania z członkami Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Kętach

W auli Miejsca Aktywności Mieszkańców gminy Kęty, znajdującego się w kęckim Rynku, członkowie zrzeszeni w Powiatowym Kole Polskiego Związku Niewidomych w Kętach spotkali się, by wspólnie pożegnać tegoroczne lato. Spotkanie stało się znakomitą okazją do zaprezentowania szerokiej działalności koła, ukazania wsparcia jego działalności ze strony lokalnego samorządu, a także zagadnień z zakresu prewencji kryminalnej, jak również przedstawienia zadań realizowanych przez Policję na rzecz osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbyło się 30 sierpnia 2021 i wzięli w nim udział zaproszeni goście: Burmistrz Gminy Kęty pan Krzysztof Jan Klęczar, prezes Okręgu Małopolskiego PZN w Krakowie pan Ryszard Fraś, wieloletnia działaczka PZN w Krakowie pani Stefania Hałat, prezes PZN w Wadowicach pani Maria Siedlecka, dyrektor Wydziału Rozwoju UG Kęty pani Urszula Baczyńska-Śleziak, w-ce prezes Koła PZN w Bochni pani Edyta Burzyńska, a także przedstawiciele Policji asp. szt.  Małgorzata Jurecka oficer prasowy oświęcimskiej komendy Policji, która pełni również funkcję koordynatora ds. dostępności oraz sierż. szt. Barbara Paczkowska dzielnicowa z Komisariatu Policji w Kętach.

Przybyłych na spotkanie  powitała Prezes Koła Dorota Jachnicka-Mrzygłód, która podziękowała  przedstawicielom instytucji,  organizacji oraz przedsiębiorcom za wsparcie i pomoc udzieloną członkom  Powiatowego Koła Polskiego Związku Niewidomych w Kętach.

Następnie głos zabrał Burmistrz Kęt, który podkreślił, że ważne jest, aby organizacje działające na rzecz innych,  wspierające osoby potrzebujące pomocy,  miały swoją siedzibę. Podkreślił również, że członkowie tego stowarzyszenia pomimo wielu życiowych trudów i wyzwań, potrafią dzielić się dobrem,  wiedzą i umiejętnościami.

Następnie asp. szt. Małgorzata Jurecka oraz sierż. szt. Barbara Paczkowska zaprezentowały deklarację dostępności jednostek Policji do potrzeb osób o specjalnych potrzebach. Przedstawiły zagadnienia związane z zadaniami realizowanymi przez policjantów na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób mających problem z poruszaniem się. Zaprezentowały sposoby  kontaktu z policjantami w przypadku różnego rodzaju zdarzeń związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa. Przestrzegły przed wpuszczaniem osób obcych do mieszkań, a także  ostrzegły przed przestępcami działającymi metodami „na wnuczka” i „na policjanta”. Ponadto omówiły zadania dzielnicowego, realizowane w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną dyskusję, podczas której uczestnicy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi różnego rodzaju zagrożeń, a także złożyli propozycję stałej i bieżącej współpracy na rzecz wsparcia i pomocy członkom stowarzyszenia.

 

  • Zdjęcie na którym widać osoby siedzące przy stole. Jedna z kobiet stoi i przemawia do zgromadzonych. Stół z białym obrusem udekorowany kwiatami.
Powrót na górę strony