Deklaracja dostępności architektonicznej

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu mieści się przy ulicy Wyspiańskiego 2.

Jednostka oznaczona numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Wyspiańskiego, przy głównym wejściu.

Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy Wyspiańskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Wyspiańskiego znajduje się duży napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Przygotowana jest jednak pochylnia (rampa transportowa) przy której, na ścianie po prawej stronie umieszczono przycisk z dzwonkiem,  który obsługuje dyżurny jednostki. W przypadku zgłoszenia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wyznaczony policjant lub pracownik Policji pomaga bezpiecznie pokonać podjazd prowadzący do wejścia do budynku oraz w drodze powrotnej z budynku na parking.

Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się poczekalnia, oddzielona od holu głównego budynku drzwiami, które są otwierane przez służbę dyżurną lub osobę obsługującą recepcję.

Na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem „RECEPCJA”. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego

W poczekalni budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej oddzielone szybą z zestawem głośnomówiącym. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wyposażone jest w terminal CISCO Webex DX80 z ekranem dotykowym oraz kamerą i mikrofonem, służący do komunikowania się z osobami w języku migowym. Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia tj. 47 83 26 397.

Przejście z poczekalni budynku do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Przy Recepcji znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

W holu po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do toalety dla interesantów. Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku.

Na parterze budynku znajduje się sala szkoleniowa, w której mogą być przyjmowani interesanci. Pomieszczenie przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - Recepcji i poruszają się po terenie budynku komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej).

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę. Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254, e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Brzeszczach mieści się przy ulicy Ofiar Oświęcimia 28.

Jednostka oznaczona jest numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Ofiar Oświęcimia, przy głównym wejściu.  Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Ofiar Oświęcimia znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Przed budynkiem komisariatu znajduje się parking na dwa samochody, brak jest miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.  Do wejścia głównego prowadzą schody, a także znajduje się tam podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Dzwonek przywoławczy znajduje się przy drzwiach wejściowych. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się poczekalnia, oddzielona od holu głównego budynku drzwiami, które są otwierane przez służbę dyżurną. W poczekalni budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej oddzielone szybą. Pomieszczenie posiada zestaw głośnomówiący. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. 

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - poczekalni i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. 

W poczekalni po prawej stronie znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Również po prawej stronie znajduje się pokój/biuro, gdzie można wykonać czynności służbowe z osobami niepełnosprawnymi.  W budynku brak szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń wynika on z faktu funkcjonowania stref bezpieczeństwa w obiektach Policji. 

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę  niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę. Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji w Chełmku Komisariat Policji w Chełmku mieści się przy ulicy Piastowskiej 16.

Jednostka oznaczona jest numerem umieszczonym na ścianie budynku przy głównym wejściu od ulicy Piastowskiej. Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Piastowskiej znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Przed budynkiem komisariatu znajduje się parking na dwa samochody, brak jest miejsca wyznaczonego dla osób niepełnosprawnych.    Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych.  Dzwonek przywoławczy znajduje się przy drzwiach wejściowych. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie.  Po wejściu do budynku  po lewej stronie znajduje się pomieszczenie policjanta przyjmującego interesanta oddzielone szybą. Pomieszczenie nie posiada zestawu głośnomówiącego. Interesanci z niepełnosprawnością ruchową nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji.   Toaleta znajdująca się na parterze nie jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  W budynku brak szczegółowych informacji o rozkładzie pomieszczeń wynika on z faktu funkcjonowania stref bezpieczeństwa w obiektach Policji. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę  niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji w Kętach  mieści się przy ulicy Krakowskiej 25.

Jednostka oznaczona numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Krakowskiej, przy głównym wejściu. Przed budynkiem komisariatu znajdują się dwa miejsca parkingowe jednak nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością. Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Krakowskiej znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych, znajduje się tam videomofon. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie. Na wprost wejścia do budynku znajdują się schody prowadzące do okienka służby dyżurnej. Okienko jest oddzielone szybą, a pomieszczenie posiada zestaw głośnomówiący. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Na parterze budynku znajduje się poczekalnia do której drzwi otwierane są przez służbę dyżurną.   Na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym mogą być przyjmowani interesanci, a do którego wejście prowadzi z poczekalni. Pomieszczenie przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. Na terenie budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.  W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku  złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.

 

Komisariat Policji w Zatorze mieści się przy ulicy Kongresowej 6a.

Jednostka oznaczona jest numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Kongresowej, przy głównym wejściu.  Przed budynkiem komisariatu znajdują się dwa miejsca parkingowe, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.  Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Kongresowej  znajduje się duży kontrastowy napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.  Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych.  Przed wejściem na schody brak jest dzwonka przywoławczego. Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane ręcznie. Po wejściu do budynku na prawo znajduje się okienko policjanta przyjmującego interesantów i dzwonek wywołujący policjanta. Okienko jest oddzielone szybą. Pomieszczenie nie posiada zestawu głośnomówiącego. Policjanci nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.  Interesanci z niepełnosprawnością ruchową nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów i poruszają się po terenie budynku komisariatu w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji. Na terenie budynku nie ma  toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.  W budynku nie ma windy, schodołazu, platformy przyschodowej. W przypadku złożenia wniosku jednostka zapewnia dostęp alternatywny.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę.

Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254,  e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.