DOSTĘPNOŚĆ

Zgłoszenie potrzeby udziału tłumacza języka migowego

Niesłyszący i słabo słyszący petenci Komendy Powiatowej policji w Oświęcimiu oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu lub podległych Komisariatach Policji.

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Policja zapewnia usługę pozwalającą na komunikowanie się z osobami doświadczającymi trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w komendzie. Dla osób uprawnionych zapewniamy bezpłatną obsługę przy pomocy tłumaczy:
-        polskiego języka migowego (PJM),
-        systemu językowo-migowego (SJM),
-        sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Potrzebę można zgłosić:
a) osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2;
b) pocztą na adres: Komenda Powiatowa  Policji w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 2, 32 – 600 Oświęcim;
c) telefonicznie pod numerem 47 83 26 280 (przy pomocy osoby uprawnionej, członka rodziny);
d) Pocztą elektroniczną e-mail:
  malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl (przesyłając wypełniony formularz znajdujący się na tej stronie);

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony