DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności architektonicznej jednostki dla osób o specjalnych potrzebach

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu mieści się przy ulicy Wyspiańskiego 2. Jednostka oznaczona numerem umieszczonym na ścianie budynku od ulicy Wyspiańskiego, przy głównym wejściu.

Przed budynkiem komendy na parkingu przy ulicy Wyspiańskiego wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Nad głównym wejściem do budynku od strony ulicy Wyspiańskiego znajduje się duży napis POLICJA. Obok znajduje się również tablica informacyjna z pełną nazwą jednostki.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których brak jest podjazdu dla niepełnosprawnych. Przygotowana jest jednak pochylnia (rampa transportowa) przy której, na ścianie po prawej stronie umieszczono przycisk z dzwonkiem,  który obsługuje dyżurny jednostki. W przypadku zgłoszenia osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim wyznaczony policjant lub pracownik Policji pomaga bezpiecznie pokonać podjazd prowadzący do wejścia do budynku oraz w drodze powrotnej z budynku na parking.

Wejście do budynku stanowią drzwi otwierane.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się poczekalnia, oddzielona od holu głównego budynku drzwiami, które są otwierane przez służbę dyżurną lub osobę obsługującą recepcję.

Na wprost od głównego wejścia znajduje się punkt obsługi interesantów, oznaczony napisem „RECEPCJA”. Personel nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego

W poczekalni budynku po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się pomieszczenie służby dyżurnej oddzielone szybą z zestawem głośnomówiącym. Dyżurni nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu wyposażone jest w terminal CISCO Webex DX80 z ekranem dotykowym oraz kamerą i mikrofonem, służący do komunikowania się z osobami w języku migowym. Urządzenie posiada dostęp online do usługi tłumacza języka migowego. Numer telefonu tego urządzenia tj. 47 83 26 397.

Przejście z poczekalni budynku do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku.

Przy Recepcji znajduje się telefon umożliwiający skontaktowanie się z osobą na terenie budynku. W przypadku braku znajomości numeru telefonu do zainteresowanej osoby, obsługa interesantów ustala właściwy numer i powiadamia telefonicznie osobę o oczekującym interesancie.

W holu po lewej stronie znajduje się korytarz prowadzący do toalety dla interesantów. Toaleta przystosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku.

Na parterze budynku znajduje się sala szkoleniowa, w której mogą być przyjmowani interesanci. Pomieszczenie przystosowane jest również do przesłuchiwania osób. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Osoby odbierane są z punktu obsługi interesantów - Recepcji i poruszają się po terenie budynku komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika Policji (osoby wprowadzającej).

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń przeznaczonych dla interesantów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Alternatywnym sposobem bezpośredniego kontaktu z policjantem w celu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wniosku o ściganie sprawcy wykroczenia lub przestępstwa albo też kontaktu z dzielnicowym jest przyjazd policjanta do miejsca zamieszkania lub innego miejsca wskazanego przez osobę niepełnosprawną.

W tym celu należy skontaktować się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod numer telefonu 47 83 26 280 i zgłosić taką potrzebę. Potrzebę taką można również zgłosić za pośrednictwem koordynatora do spraw dostępności, którym jest aspirant sztabowy Małgorzata Jurecka, telefon stacjonarny 47 83 26 254, e-mail: malgorzata.jurecka@oswiecim.policja.gov.pl.


 

Powrót na górę strony