asp. sztab.

asp. sztab. Marcin Synarecki

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działań:

Jednym z głównych zagrożeń, problemem występującym w rejonie nr IV jest grupowanie się osób, które spożywają alkohol w rejonie skweru przy sklepie „Panda” znajdującego się przy  ul. Oświęcimskiej w Libiążu. W/w osoby będąc pod jego wpływem zakłócają porządek publiczny oraz zaśmiecają skwer. Wskazane osoby gromadzą się o różnych godzinach dnia.

Polski

asp. sztab. Robert Romanek

(W zastępstwie za asp. sztab. Roberta Romanka obowiązki pełni mł. asp. Przemysław Poręba)

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń porządkowych typu zaśmiecanie, spożywanie alkoholu itp. w miejscowości Stróże (rejon parkingu pomiędzy dworcem PKP a plebanią).

Polski

asp. sztab. Ferdynand Sajdak

1. Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest kontrola ul. Elizy Orzeszkowej oraz Alei Kasztanowej w Zatorze pod kątem eliminowania wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości.

2. Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych na ul. Oświęcimskiej w Zatorze 

Polski

asp. sztab. Rafał Łysoń

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz kontrola rejonu skrzyżowania ul. Pogodnej  z os. Wyszyńskiego, w celu eliminowania zagrożenia, które stwarzają samochody zaparkowane nie zgodnie z przepisami ruchu drogowego dodatkowo utrudniając wyjazd/wjazd na skrzyżowanie.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.