asp. sztab.

asp. sztab. Robert Romanek

(W zastępstwie za asp. sztab. Roberta Romanka obowiązki pełni mł. asp. Przemysław Poręba)

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Zmniejszenie ilości popełnianych wykroczeń porządkowych typu zaśmiecanie, spożywanie alkoholu itp. w miejscowości Stróże (rejon parkingu pomiędzy dworcem PKP a plebanią).

Polski

asp. sztab. Rafał Łysoń

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest kontrola rejonu Orlika i terenu przyległego do Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Żwirki i Wigury  w Kętach w celu eliminowania przypadków zakłócania ładu i porządku przez osoby spożywające alkohol oraz przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia.

Polski

asp. sztab. Tomasz Malik

Priorytetowym zadaniem dzielnicowego jest wyegzekwowanie u osób dorosłych przebywających w godzinach wieczorowo- nocnych na terenie placu zabaw w Chełmku przy ulicy Staffa obowiązku przestrzegania Regulaminu Placu zabaw w zakresie zakazu przebywania na terenie Placu zabaw po zmierzchu oraz zakazu spożywania alkoholu.

Polski

asp. sztab. Roman Żółwawiński (KP V) Zatępstwo czasowo pełni asp. Adam Garncarz

Komisariat Policji V - Kraków, ul.Zamoyskiego 20

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zjawisku nieprawidłowego parkowania przy ul. Redemptorystów w Krakowie. 

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

 

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.