asp. sztab.

asp. sztab. Piotr Kluza (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Estońska - gromadzenie się osób nieletnich, akty wandalizmu, zaśmiecanie, spożywanie alkoholu oraz handel i używanie środków odurzających.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Łukasz Mlost (KP VI)

Komisariat Policji VI w Krakowie ul. Ćwiklińskiej 4

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Kraków, ul. Wysłouchów 48 - zakłócanie ładu i porządku publicznego, spożywanie alkoholu /rejon sklepu SHAKE/.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Grzegorz Sudoł (KP IV)

Komisariat Policji IV w Krakowie ul. Królewska 4 - siedziba ul. Radzikowskiego 29

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przciwdziałanie zjawisku gromadzenia się osób spożywających alkohol w miejscu objętym zakazem i zaśmiecających miejsce publiczne poprzez wyrzucanie opakowań po alkoholu i papierosach w rejonie budynku przy ul. Racławickiej 24 w Krakowie.

Polski

asp. sztab. Aneta Mastalerz (KP I)

Komisariat Policji I w Krakowie ul. Szeroka 35

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Działania prewencyjne w obrębie ulicy Starowiślnej w Krakowie i przyległych   wobec rowerzystów naruszających  przepisy Prawo o Ruchu Drogowym.

Okres realizacji: 1.08.2019r. - 31.01.2020r.

Polski

asp. sztab. Norbert Chudzicki (KP I)

Komisariat Policji I w Krakowie ul. Szeroka 35

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku publicznego, niszczeniu mienia oraz ograniczenie spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem w rejonie sąsiadujących kamienic przy ul. Dietla 40 a Stradomska 27 w Krakowie.

Polski

asp. sztab. Krzysztof Krawczuk (KP I)

Przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska oszustw na tzw. wnuczka, pracownika administracji lub na policjanta w podległym rejonie.Komisariat Policji I w Krakowie ul. Szeroka 35

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Przeciwdziałanie i ograniczenie zjawiska oszustw na tzw. wnuczka, pracownika administracji lub na policjanta w podległym rejonie.

Polski

asp. sztab. Michał Kopeć (KP I)

Komisariat Policji I w Krakowie ul. Szeroka 35

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Działania prewencyjne  w związku z nieprawidłowym parkowaniem w obrębie skrzyżowania ulic Retoryka 2 a Piłsudskiego w Krakowie. 

Okres raliczacji: 1.08.2019r - 31.08.2020r.

Polski

Strony

Subscribe to RSS - asp. sztab.