proszowicki

asp. sztab. Robert Siwiec

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Miejscowości Grębocin, Szpitary - przypadki braku oznaczenia posesji numerami porządkowymi, co skutkuje zwiększeniem czasu reakcji służb ratowniczo - porządkowych.

Polski

asp. sztab. Artur Cichy

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Miejscowość Ibramowice, rejon przyległy do Szkoły Podstawowej, plac zabaw, parking przy szkole - gromadzenie się młodzieży. Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zaśmiecanie terenu, wybryki chuligańskie, niszczenie mienia.

Polski

mł. asp. Dawid Kubik

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Na terenie gminy Koniusza nie każda posesja oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, co utrudnia pomoc mieszkańcom gminy Koniusza ( realizacja interwencji, ratowanie zdrowia i życia ludzkiego)

Polski

st. asp. Sławomir Zaręba

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Na terenie gminy Proszowice nie każda posesja oznaczona jest tabliczką z numerem porządkowym, co skutkuje zwiększeniem czasu reakcji służb ratowniczo- porządkowych.

Polski
Subscribe to RSS - proszowicki