Patronaty

Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie obejmuje patronat honorowy nad przedsięwzięciami związanymi z zakresem ustawowych zadań Policji. Patronat nie może łączyć się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi i organizacyjnymi Policji. Wniosek o objęcie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie patronatu honorowego bądź jego udziału w komitecie honorowym składa organizator przedsięwzięcia (wniosek dostępny jest w zakładce „załatw sprawę).