Petycje KPP Oświęcim

Polski

l.p.

nr sprawy

skan

data złożenia

imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana

przebieg postępowania

 

 

 

 

 

 

Petycje KPP Oświęcim
Status (workflow):