KGP. XI edycja konkursu „Policjant, który mi pomógł”. Zgłoś policjanta z powiatu oświęcimskiego

KGP. XI edycja konkursu  „Policjant, który mi pomógł”.  Zgłoś policjanta z powiatu oświęcimskiego

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” wspólnie z Biurem Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje XI edycję konkursu „Policjant, który mi pomógł". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie lub  zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn.” Policjant, który mi pomógł”  objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.   

W związku z powyższym osoby pokrzywdzone przemocą, które otrzymały wsparcie i pomoc od dzielnicowego , policjanta wydziału kryminalnego lub funkcjonariusza innego pionu Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu lub Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach czy Zatorze,  zachęcamy do zgłoszenia policjanta, który przyczynił się do przerwania przemocy. Do zgłaszania swoich kandydatów zachęcamy również instytucje
i organizacje współpracujące z Policją w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta do konkursu może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Formularz oraz regulamin konkursu dostępny jest na stronie http://www.policjant.niebieskalinia.pl/ oraz www.policja.pl. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy można przesłać na adres pogotowie@niebieskalinia.pl 
lub pocztą na adres „Niebieska Linia”, 02-121 Warszawa ul. Korotyńskiego 13.