KGP. Konkurs filmowy "Filmowy przeWODNIK

KGP. Konkurs filmowy "Filmowy przeWODNIK

W ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” został ogłoszony konkurs filmowy „Filmowy przeWODNIK".

W konkursie mogą wziąć udział zespoły do 3 osób w wieku do 18 lat. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 7 września 2018 r., 30-sekundowego spotu filmowego obrazującego bezpieczny sposób zachowania osób przebywających w wodzie lub nad wodą oraz promującego zdrowy i aktywny tryb życia, jak również wypełnionej karty zgłoszenia podpisanej przez opiekuna zespołu na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa z dopiskiem „Filmowy przeWODNIK”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 września 2018 r., jury przyzna nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

 

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod adresem e-mailowym: bprew@policja.gov.pl