Znajdź dzielnicowego

 • Rejon:
  ul. Bolesława Wstydliwego, Królowej Jadwigi od ul. Szaflarskiej do OK47( l do 33 i od nr 2 do nr 80 a) os. Topolowe, Al.Tysiąclecia (od drogi nr 47 do ul. Doroty od nr 32-44c, 35-65). Kilińskiego. Brzozowa. Krzystyniaka , Na Równi. Suskiego, Powstal1ców Śląskich, Wojska Polskiego ( od nr 1 do nr 3) . Szaflarska od ul. Królowej Jadwigi do Józefczaka od nr 32 do I 12 i 31-41 al. Al. Mikołaja Kopernika od Al. Tysiąclecia do skrzyżowania z ul. Józefczaka strona zachodnia ( od nr 2-10) Al. Mikołaja Kopernika od Al. Tysiąclecia do ul. Szaflarskiej - strona wschodnia ( od nr 1-7 )
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660 472 574 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
  Telefon:
  47 83 46 443
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 3. Rejon wiejski obejmujący niżej wymienione miejscowości Gminy Miechów: Glinica, Sławice, Pojałowice, Wymysłów, Bukowska Wola, Zarogów, Kalina Rędziny,Kalina Lisiniec, Kalina Mała, Brzuchania, Nasiechowice, Poradów, Szczepanowice, Zapustka, Dziewięcioły, Parkoszowice,
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660441597
  Telefon:
  47 83 46 261
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 4. Rejon wiejski obejmujący niżej wymienione miejscowości Gminy Miechów: Jaksice, Falniów, Komorów, Siedliska, Falniów Wysiołek, Zagorzyce, Biskupice, Przesławice, Pstroszyce I, Pstroszyce II, Wielki Dół, Widnica, Podleśna Wola, Podmiejska Wola, Kamieńczyce, Celiny Przesławickie, Strzeżów I, Strzeżów II.
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660441932
  Telefon:
  47 83 46 261
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 1 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Charsznica.
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660442074
  Telefon:
  47 83 46 301
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 2 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Gołcza.
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660 441 325
  Telefon:
  47 83 46 301
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 1 Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Książ Wielki.
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660442210
  Telefon:
  47 83 46 351
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 2. Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Kozłów.
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660442381
  Telefon:
  47 83 46 351
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 2. Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Słaboszów
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660442389
  Telefon:
  47 83 46 380
 • Rejon:
  Rejon służbowy nr 1. Rejon ten obejmuje miejscowości położone na terenie gminy Racławice
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660444278
  Telefon:
  47 83 46 380
 • Rejon:
  ul. Wojska Polskiego ( nr parzyste od nr 8 do nr 26 i nr 5 do 9) . Podtatrzal1ska od drogi nr 47 do ul. Szallarskiej od nr 19-57 i 14-461, Szaflarska ( od Al. Mikołaja Kopernika od nr 114 do 152 i od nr 10 1-139). Al. Kopernika I od ul. Józefczaka do ul. Szaflarskiej od nr 12-201.oś. Witosa. Aleje Solidarności. Spokojna, oś. Polana Szaflarska. Krakowska od m. Szaflary do skrzyżowania z Al. Tysiąclecia - strona wschodnia ( nr 1)
  kontakt:
  Tel. kom.:
  660 480 893 dostępny w godzinach służby dzielnicowego
  Telefon:
  47 83 46 443

Strony