Święto Policji 2016 w Oświęcimiu. Policjanci i Pracownicy Policji otrzymali wyróżnienia i nominacje

Święto Policji 2016 w Oświęcimiu. Policjanci i Pracownicy Policji otrzymali wyróżnienia i nominacje

W dniu 12 sierpnia 2016 roku w Sali Widowiskowej Oświęcimskiego Centrum Kultury odbyła się uroczysta Akademia z okazji Święta Policji.

W uroczystości wziął udział inspektor Paweł Dzierżak  - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Dorota Niedziela, Dyrektor Biura Poselskiego Pani Premier Beaty Szydło, a zarazem Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Oświęcimiu Pani Iwona Gibas,  Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Pająk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Zdzisław Filip,  Przewodniczący Rady Powiatu w Oświęcimiu Pan Radosław Włoszek, Zastępca Prezydenta Miasta Oświęcim Pani Maria Pędrak, przedstawiciele  samorządów lokalnych powiatu oświęcimskiego, przedstawiciele duchowieństwa, oświaty, urzędów i instytucji, komendanci innych służb mundurowych i jednostek Policji. Na uroczystej akademii nie zabrakło także rodzin policjantów i pracowników cywilnych oraz emerytów policyjnych.

Przybyłych na uroczystość gości, policjantów i pracowników Policji  powitał inspektor Robert Chowaniec – Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. W swoim przemówieniu podziękował wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym Policji za bardzo dobrą służbę i pracę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego, a także włożone zaangażowanie w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży  i wizyty Papieża w Oświęcimiu. Zwracając się do przedstawicieli samorządów i instytucji dziękował za bardzo duże wsparcie i owocną współpracę. Komendant przekazał również ogromne podziękowania dla kierownictwa oraz pracowników Oświęcimskiego Centrum Kultury za udostępnienie i przygotowanie sali widowiskowej do tej wyjątkowej uroczystości.

W tym roku uhonorowanym przez Prezydenta RP Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbęzostałasp. szt. Jacek Ślusarczyk -  policjant oświęcimskiej komendy Policji. Natomiast  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, w uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego przyznał Srebrną  Odznakę Zasłużony Policjant podinsp. Jarosławowi Wiertel Naczelnikowi Wydziału Prewencji. Odznaczenia te oświęcimscy policjanci odebrali już na wojewódzkich obchodach Święta Policji w Krakowie. Ponadto podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji Starostę Oświęcimskiego Zbigniewa Starca oraz  Prezydenta Oświęcimia Janusza Chwieruta.

Za osiągnięcia sportowe specjalne wyróżnienie z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu odebrała st. sierż. Patrycja Pszczelińska, która już trzeci raz z rzędu zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w Nihon Kobudo. Patrycja jest również aktualną Mistrzynią Europy w/w kategorii. 

Święto Policji to również święto pracowników Policji i z tej okazji Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu za zaangażowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków wyróżnił Panie: Anetę Momot, Annę Stasicką oraz Annę Lipowską - pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Pamiątkową statuetkę w podziękowaniu za wieloletnią bardzo dobrą współpracę z Państwową Strażą Pożarną,  z rąk Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu,  odebrał mł. bryg. Henryk Jurecki Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu.

W tym roku na wyższe stopnie policyjne mianowanych zostało 70 policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz Komisariatów Policji w Brzeszczach, Chełmku, Kętach i Zatorze.  Na stopień inspektora mianowany został Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu Robert Chowaniec.  Na  stopień komisarza Policji przedterminowo mianowani zostali Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Brzeszczach Bartłomiej Kleszcz oraz  Mariusz Łomzik  - policjant z oświęcimskiej komendy Policji. Natomiast na aspiranta Policji Bogusław Hałat, Andrzej Głowiak oraz Michał Gworek.

Na stopień aspiranta sztabowego mianowanych zostało 14 funkcjonariuszy, na stopień starszego aspiranta mianowanych zostało 7 funkcjonariuszy, na stopień aspiranta mianowanych zostało 2 funkcjonariuszy, na stopień młodszego aspiranta mianowanych zostało 10 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta sztabowego mianowanych zostało 5 funkcjonariuszy, na stopień starszego sierżanta mianowanych zostało 15 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta mianowanych zostało 8 funkcjonariuszy, natomiast na stopień starszego posterunkowego mianowanych zostało 3 funkcjonariuszy.

Następnie z życzeniami i podziękowaniami za trud wkładany w codzienną służbę niesienie pomocy oraz  zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu,  policjantom oraz pracownikom  cywilnym złożyli posłowie lub ich przedstawiciele oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, który zwracając się do policjantów pogratulował im awansów i sukcesów odnoszonych w codziennej służbie, a także podziękował za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży oraz wizyty Papieża Franciszka. Przekazał również podziękowania pracownikom cywilnym za ich zaangażowanie w pracę, a także przedstawicielom samorządów za bardzo dobrą współpracę i okazane wsparcie. Zwrócił się również z podziękowaniami do rodzin policyjnych za cierpliwość i wyrozumiałość wobec potrzeb służby, z którą związani są ich najbliżsi.