st. sierż. Paweł Wójcik

st. sierż.
Paweł
Wójcik
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI w ŻABNIE

obsługuje rejony : Radłów, Wietrzychowice, Żabno

Adres:
ul. Sieradzka 19
33-240 Żabno

Sekretariat
tel.: (14) 628-24-20
fax: (14) 628-24-21

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: teren miasta Żabno Ograniczenie zjawiska spalania niebezpiecznych substancji oraz stosowanie nieodpowiedniego paliwa w piecach CO gospodarstw domowych i punktach usługowych. 

Miejsce objęto planem na wniosek: mieszkańców, KMZB, ustalenia własne dzielnicowego.

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJACE: UM Żabno, Rada Żabna, SzP Żabno

Planowany czas realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2020 roku

Rejon działania: 
Żabno 61: miasto Żabno
Telefon stacjonarny: 
14 628 2420
Telefon komórkowy: 
604 554 852