st. sierż. Krzystof Nowak

st. sierż.
Krzystof
Nowak
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI w ŻABNIE

obsługuje rejony : Radłów, Wietrzychowice, Żabno

Adres:
ul. Sieradzka 19
33-240 Żabno

Sekretariat
tel.: (14) 628-24-20
fax: (14) 628-24-21

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce:  teren miejscowości Radłów

Ograniczenie zjawiska wyrzucania śmieci na tereny leśne oraz do przydrożnych rowów w miejscowości Radłów.

Miejsce objęto planem na wniosek:  mieszkańców oraz ustalenia własne dzielnicowego.

PODMIOTY  WSPÓŁPRACUJĄCE: UM Radłów, Straż Leśna, SzP  w Biskupicach Radłowskich

Planowany czas realizacji: 01.01.2020 –30.06.2020 roku

Rejon działania: 
Żabno 65: Radłów, Niwka, Łęka Siedlecka, Siedlec, Glów, Biskupice Radłowskie, Zabawa, Wola Radłowska, Brzeźnica, Sanoka.
Telefon stacjonarny: 
14 628 2420
Telefon komórkowy: 
604 832 927