st. sierż. Dawid Dziedzic

st. sierż.
Dawid
Dziedzic
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI w ŻABNIE

obsługuje rejony : Radłów, Wietrzychowice, Żabno

Adres:
ul. Sieradzka 19
33-240 Żabno

Sekretariat
tel.: (14) 628-24-20
fax: (14) 628-24-21

 

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce: teren Miejscowości Jadowniki Mokre

Ograniczenie zjawiska wyrzucania śmieci na tereny leśne oraz do przydrożnych rowów oraz na ścieżki i dukty leśne w miejscowości Jadowniki Mokre.

Miejsce objęto planem na wniosek:  mieszkańców oraz ustalenia własne dzielnicowego.

PODMIOTY  WSPÓŁPRACUJĄCE: UG Wietrzychowice, Straż Leśna, SzP w Jadownikach Mokrych.

Planowany czas realizacji: 01.01.2020 – 30.06.2020 roku

Rejon działania: 
Żabno 64: Demblin, Jadowniki Mokre, Marcinkowice, Miechowice Małe, Miechowice Wielkie, Nowopole, Pałuszyce, Pasieka Otfinowska, Przybysławice, Sikorzyce, Wał Ruda, Wietrzychowice, Wola Rogowska, Zdrochec.
Telefon stacjonarny: 
14 628 2420
Telefon komórkowy: 
604 834 082