st. asp. Tomasz Duda

st. asp.
Tomasz
Duda
Powiat: 

W wyniku przeprowadzonej analizy wytypowano zagadnienie związane z kontrolą mostu w rejonie rzeki Raba w miejscowosci Gdów, rejon obowdnicy, sciezki rowerowqej, gdzie w w/wym. rejonie grupują sie osoby dokonujące aktów wandalizmu, zakłócenia spokoju i porządku publicznego, ponadto dochodzi do grupowania się młodziezy zagrożonej demoralizacja.

Rejon działania: 
Gdów
Telefon stacjonarny: 
47 83 41 313
Telefon komórkowy: 
668 015 271