sierż. sztab. Łukasz Gicala

sierż. sztab.
Łukasz
Gicala
Powiat: 

 

Po przeanalizowaniu zagrożeń w rejonie służbowym nr. XVII, analizie zagrożeń KMZB, oraz według przedstawicieli miejscowości Kłaj zadaniem priorytetowym należy objąć rejon sklepu „Groszek” w miejscowości Kłaj 866. We wskazanym rejonie osoby dopuszczają się wykroczeń porządkowych w tym spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem ich spożywania. Z rozmowy z mieszkańcami miejscowości Kłaj wynika, iż osoby grupują się w w/w rejonie        i dopuszcza się wykroczeń porządkowych w tym spożywania alkoholu. 

 

Rejon działania: 
Rejon obejmuje część terenu gminy Kłaj w którego skład wchodzi miejscowość Kłaj
Telefon stacjonarny: 
12 281-41-11
Telefon komórkowy: 
668 016 683