sierż. sztab. Łukasz Gicala

sierż. sztab.
Łukasz
Gicala
Powiat: 

Po przeanalizowaniu zagrożeń w rejonie służbowym nr. XVII, analizie zagrożeń KMZB, oraz według przedstawicieli miejscowości Kłaj i pracowników Urzędu Gminy Kłaj zadaniem priorytetowym należy objąć rejon drogi wzdłuż rzeki Raba w miejscowości Kłaj. We wskazanym rejonie osoby dopuszczają się wykroczeń porządkowych a w szczególności zaśmiecania, powstają nielegalne wysypiska odpadów.

 

Rejon działania: 
Rejon obejmuje część terenu gminy Kłaj w którego skład wchodzi miejscowość Kłaj
Telefon stacjonarny: 
47 83-41-111
Telefon komórkowy: 
668 016 683