Pieszy z odblaskami obowiązkowo poza obszarem zabudowanym.

Od 31 sierpnia 2014 roku każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym będzie miał obowiązek nosić elementy odblaskowe. Nowe przepisy to efekt uchwalonej przez Sejm nowelizacji Ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Art. 4a.Pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Przepis ten ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz zminimalizowanie ilości zdarzeń z ich udziałem.   W ramach specjalnej kampanii skierowanej do pieszych, którzy popełnili wykroczenie oprócz mandatu, wniosku do sądu czy pouczenia policjanci będą przypominać pieszym o nowych przepisach, wręczać im elementy odblaskowe i informować o zasadności ich noszenia.

Apelujemy o noszenie po zmroku elementów odblaskowych:  Pamiętajmy, że po zapadnięciu zmroku kierujący autem zobaczy pieszego nie posiadającego elementu odblaskowego dopiero gdy ten będzie w zasięgu reflektorów czyli zaledwie 20-30 metrów przed pojazdem. Wtedy kierowca na podjęcie prawidłowego manewru ma niewiele czasu. Jeśli jednak pieszy dbając o swoje bezpieczeństwo w widocznym miejscu nosi element odblaskowy,  kierowca dostrzeże go już ze znacznej odległości i w porę bezpiecznie go minie.