Oświęcim. Policjanci upamiętnili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dbali również o bezpieczeństwo podczas miejskich uroczystości.

Oświęcim. Policjanci upamiętnili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dbali również o bezpieczeństwo podczas miejskich uroczystości.

W dniu 3 maja 2019 w całym kraju obchodzono 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W Oświęcimiu główne uroczystości odbyły się na Placu Tadeusza Kościuszki przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Hołd twórcom konstytucji złożyli  przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, przedstawiciele samorządów lokalnych, przedstawiciele oświęcimskiej uczelni wyższej, oświaty i duchowieństwa, a także młodzież oraz mieszkańcy Oświęcimia.  

Oświęcimską jednostkę Policji reprezentował insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, który hołd oraz wiązanki kwiatów złożył wspólnie z przedstawicielami Wojska Polskiego oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W czasie trwania uroczystości oraz związanej z nią parady patriotycznej ulicami Oświęcimia nad bezpieczeństwem na terenie miasta oraz bezpieczeństwem w ruchu drogowym czuwali policjanci oraz strażnicy miejscy.