mł. asp. Szczepan Serwa

mł. asp.
Szczepan
Serwa
Powiat: 

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie

Opis zagrożenia w planie działania: Miejscowości Łapszów, Jankowice, Filipowice - kontrole dotyczące prawidłowego oznaczenia posesji w związku z coraz liczniejszymi informacjami od służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców, dotyczących utrudnień w dotarciu pod wskazany adres, w szczególności w godzinach wieczorowo- nocnych, z powodu nierealizowania przez wielu właścicieli, użytkowników nieruchomości obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Rejon działania: 
Gmina Koszyce - miejscowości: Biskupice, Dolany, Filipowice, Jankowice, Jaksice, Koszyce, Książnice Małe, Książnice Wlk, Łapszów, Malkowice, Modrzany, Morsko, Piotrowice, Przemyków, Rachwałowice, Siedliska, Sokołowice, Witów, Włostowice, Zagaje.
Numer pokoju: 
21
Telefon stacjonarny: 
47 83 42 269
Telefon komórkowy: 
662 012 725
Plik: