mł. asp. Paweł Rożek

mł. asp.
Paweł
Rożek
Powiat: 

Dzielnicowy Rejonu VI

Działania priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie. 

Opis zagrożenia w planie działania- eliminacja (minimalizacja problemu) przypadków zakłóceń porządku publicznego, spożywania alkoholu, niszczenia mienia i innych czynów zabronionych (w tym także przez osoby nieletnie) występujących w rejonie placówki handlowej oraz stacji paliw w miejscowości Szczepanów, mających swoje miejsce przy ulicy Łukowej.

 

Rejon działania: 
Obsługuje: Mokrzyska, Bucze, Szczepanów, Sterkowiec, Wokowice.
Telefon stacjonarny: 
(14) 66-26-332
Telefon komórkowy: 
+48 606 857 103