mł. asp. Konrad Siedlecki

mł. asp.
Konrad
Siedlecki
Powiat: 

KOMISARIAT POLICJI TARNÓW-ZACHÓD

obsługuje rejony : Pleśna, Wierzchosławice, część Tarnowa

Adres:
ul. Ks.Indyka 2
33-101 Tarnów

Sekretariat
tel.:47 831-17-01
fax: 47 831-12-28

Dyżurka
tel.: 47 831-17-22
fax: 47 831-17-44

Działanie priorytetowe służące poprawie bezpieczeństwa w rejonie:

Miejsce:. Zbylitowska Góra przejście dla pieszych w rejonie szkoły- poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejścia dla pieszych poprzez doświetlenie tego miejsca w porze wieczorowej oraz systematyczne kontrole i służby w tym rejonie Miejsce objęto planem na podstawie przekazanych informacji przez dyrekcję szkoły podstawowej oraz mieszkańców, którzy zwracali uwagę na znaczne zwiększenie ruchu w tym rejonie po zamknięciu mostu w Ostrowie, co również zwiększyło ilość regularnych przypadków nieustępowania pierwszeństwa oraz przekraczania prędkości. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne działanie z I półrocza nie zostało w całości zrealizowane- po jego przeanalizowaniu i sporządzeniu nowego planu zostanie kontynuowane

Podmioty współpracujące: Zarządca drogi w zakresie doświetlenia przejścia i oznakowania, Policjanci OPI KPTZ i WRD w zakresie objęcia nadzorem rejonu przejścia i szkoły, rada sołecka  

Planowany czas realizacji: 01.07.2020 – 31.12.2020 roku

Rejon działania: 
Tarnów-Zachód 27: miejscowości: Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice, Błonie.
Numer pokoju: 
7
Telefon stacjonarny: 
47 831 1717
Telefon komórkowy: 
604 483 659