Kraków. Oświęcimski policjant i jego ojciec uhonorowani odznaczeniami „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Kraków. Oświęcimski policjant i jego ojciec uhonorowani odznaczeniami  „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

W dniu 27 marca 2019 w Krakowie odbyła się uroczystość podczas której kilkudziesięciu Honorowym Krwiodawcom z województwa małopolskiego, wręczono odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. W gronie wyróżnionych tą wyjątkową nagrodą znalazł się mł. asp. Stanisław Wider policjant Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu oraz jego ojciec, również Stanisław.

To wyjątkowe odznaczenie przyznaje Minister Zdrowia Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali już co najmniej 20 litrów krwi. W imieniu Ministra Zdrowia odznaczenia wręczyła pani Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Wszystkim uhonorowanym dawcom krwi złożyła również serdeczne podziękowania za ich ofiarność, życzliwość, a także zaangażowanie w niesienie pomocy potrzebującym oraz godną naśladowania postawę wobec drugiego człowieka.

Oświęcimski policjant służy w Policji od 11 lat w pionie dochodzeniowo – śledczym, a honorowym krwiodawcą jest 14 lat. Na rzecz chorych lub ofiar wypadków drogowych oddał już 24 litry tego bezcennego daru. Oddawanie krwi w rodzinie policjanta jest już tradycją, którą przekazał mu ojciec. On również otrzymał to wyjątkowe odznaczenie, gdyż  ciągu 40 lat oddał już 30 litrów krwi.