KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA - Internetowe narzędzie do zgłaszania zagrożeń w Twojej okolicy

W dniu 14  września 2016 w Małopolsce ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. To innowacyjne narzędzie, ma służyć głównie poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. „Mapa” będzie dostępna na stronach internetowych każdej z komend Policji, a jej obsługa została zaprojektowana tak, aby mógł z niej skorzystać każdy obywatel.

Mapy zostały opracowane w oparciu o informacje własne Policji m.in.  statystyki policyjne, na podstawie informacji przekazanych przez podmioty biorące udział w konsultacjach społecznych, ale również w oparciu o wyniki badań opinii publicznej.

Tworzenie mapy zagrożeń było poprzedzone wieloma spotkaniami, podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach, które dostrzegają w swojej okolicy.  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli, więc na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu.

Teraz i Ty, możesz mieć możliwość aktualizacji informacji na mapie. Za pomocą interaktywnej strony możesz przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować, jeśli się potwierdzą zostaną  wprowadzone wprost na mapę.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

Korzystanie z Mapy Zagrożeń przez internautów jest  proste i przejrzyste.

Internauta, który będzie  korzystać z tego narzędzia,  powinien  wyszukać  na „mapie” konkretne miejsce uważane przez niego za zagrożone. Z listy kategorii zgłoszeń powinien  następnie wybrać ikonę obrazującą  konkretną kategorię zdarzeń, którą następnie należy nanieść na dane  miejsce na mapie. Zgłaszający będzie również proszony o wprowadzenie w „oknie” szczegółów spraw, a także jego daty. Takie zgłoszenie od tej pory będzie już widoczne na mapie, jak również  jego statut ( nowe, weryfikacja, potwierdzone).

Teraz, dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa  każdy może mieć wpływ na bezpieczeństwo w swoim otoczeniu. 

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest dostępna również na stronie internetowej KPP Oświęcim: KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA