Kęty. Zmiana w kierownictwie Komisariatu Policji w Kętach

Kęty. Zmiana w kierownictwie Komisariatu Policji w Kętach

W dniu 31 maja 2016  w  Komisariacie Policji w Kętach odbyła się wyjątkowa uroczystość. Z policjantami,  pracownikami oraz przedstawicielami kęckiego samorządu pożegnali się podinsp. Grzegorz Środa  Komendant Komisariatu Policji w Kętach oraz podkom. Grzegorz Żmudka Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kętach.

Podczas drugiej części uroczystości mł. insp. Robert Chowaniec pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Komisariatu Policji w Kętach  aspirantowi sztabowemu Maciejowi Molendzie,  natomiast pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji powierzył nadkomisarzowi Dariuszowi Kulig.

Po odczytaniu  rozkazów personalnych mł. insp. Robert Chowaniec  złożył podziękowania podinsp. Grzegorzowi Środzie oraz podkom. Grzegorzowi Żmudce za kierowanie kęckim komisariatem, skuteczność w zwalczaniu przestępczości oraz podejmowanie  działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kęty.  Natomiast nowym Komendantom życzył powodzenia i samych sukcesów na nowo objętych stanowiskach.

Słowa podziękowania za owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności odchodzącym z jednostki Komendantom oraz gratulacje obejmującym kierownictwo kęcką jednostką Policji w imieniu samorządu złożyli Burmistrz Kęt Krzysztof Klęczar oraz jego zastępcy Rafał Ficoń i Marcin Śliwa.

 Asp. szt. Maciej Molenda, który służbę w Policji rozpoczął w 1998  roku oraz nadkom. Dariusz Kulig, który służbę w Policji rozpoczął w  1991 roku, przez wiele lat związani byli z pionem kryminalnym.

Podinspektor Grzegorz Środa do czasu przejścia na zasłużoną emeryturę, po trzydziestu latach służby,  będzie wspomagał oświęcimską Komendę Policji w organizacji  zabezpieczenia prewencyjnego ważnych uroczystości i dużych imprez  masowych m. in. Life Festival Oświęcim oraz wizyty Papieża Franciszka w Oświęcimiu w ramach Światowych Dni Młodzieży. 

Z kolei podkomisarzowi  Grzegorzowi  Żmudka, który przez wiele lat swojej służby był związany z pionem ruchu drogowego, Komendant Powiatowy Policji powierzył obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.