Inspektor Robert Chowaniec

ant
Inspektor
Robert
Chowaniec
Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu
Wiek: 
55 lat

Inspektor Robert Chowaniec jest absolwentem  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji  w Szczytnie.

Służbę w Policji rozpoczął  w 1991 roku  i od początku  był związany z pionem kryminalnym  w oświęcimskiej, a następnie w bielskiej komendzie Policji. W 1999 roku objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu,  natomiast w 2005 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta  Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Inspektor  Robert Chowaniec był wielokrotnie  odznaczany za zasługi. W 2003 roku  otrzymał - Brązowy Krzyż Zasługi;  w 2004 roku Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju;  w 2005 roku Brązową Odznakę Zasłużony Policjant; w 2011 roku Srebrny Medal za Długoletnią Służbę;  w 2015 roku Srebrną Odznakę Zasłużony Policjant.