Dla niesłyszących i głuchoniemych. Powiadamianie służb ratunkowych poprzez SMS na numer 728 112 112

 Dla niesłyszących i głuchoniemych

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.
Dla wiadomości SMS dla osób niesłyszących i głuchoniemych w województwie Małopolskim
został uruchomiony numer 728 112 112

JAK POWIADAMIAĆ „112” POPRZEZ WYSŁANIE SMS’a?

  • miejsce wysłania SMS’a powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia          
  • wysyłając SMS’a należy być w bezpiecznym dla siebie miejscu,
  • w wysyłanym SMS’ie należy napisać niezbędne informacje,
  • po wysłaniu SMS’a należy czekać na odpowiedź zwrotną z Centrum Powiadamiania Ratunkowego o przyjęciu zgłoszenia, lub SMS’a z dodatkowymi pytaniami,
  • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112” poprzez wysłanie kolejnego SMS’a,
  • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator chciał wysłać SMS’a w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.          

ZASADY KORZYSTANIA Z TELEFONU ALARMOWEGO „728 112 112” PRZEZ OSOBY NIESŁYSZĄCE:
Podczas zgłaszania (wysłania sms’a) na numer Centrum Powiadamiania Ratunkowego w    wiadomości należy:

  1. Być w bezpiecznym dla siebie miejscu,          
  2. Napisać na początku SMS’a:
    • jestem osobą niesłyszącą,
    • podać adres zdarzenia. Powiat, gminę, miejscowość, ulicę oraz nr domu lub mieszkania. Należy również podać numer klatki w bloku oraz piętro na którym doszło do zdarzenia.
    • napisać: co się stało (krótka informacja),
    • podać ilość osób poszkodowanych (jeżeli ktoś poza osobą zgłaszającą)
    • wskazać ewentualnie która służba jest potrzebna
    • podać swoje imię i nazwisko                  
  3. Czekać na zwrotnego SMS’a z CPR, potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia
  4. Czekać na służbę ratunkową w zgłoszonym i bezpiecznym miejscu.

CZEGO MOŻESZ SPODZIEWAĆ SIĘ WYSYŁAJĄC SMS’A DO CENTRUM  POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO (CPR)? Co zrobi operator odbierający alarmowe zgłoszenie SMS’owe?

  • wyśle zwrotnego SMS’a potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia,          
  • wstępnie dokona oceny sytuacji i weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
  • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia,            dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji – najlepiej            ulicę, numer domu, miejscowość,
  • w razie potrzeby wyśle SMS’a z prośbą o doprecyzowanie informacji

CO ZGŁASZAMY NA NUMER ALARMOWY „112”

  • pożary,          
  • wypadki drogowe,
  • kradzieże,
  • włamania,
  • w przypadku użycia przemocy,
  • nagłe omdlenia i utratę świadomości,
  • poważne uszkodzenie ciała i silne krwawienie,
  • przypadki porażenia prądem,
  • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
  • inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

KIEDY NIE NALEŻY WYSYŁAĆ SMS’A DO CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO?

  • zgłoszenie fikcyjnego zdarzenia lub tylko dla zabawy,          
  • w celu poinformowania, że nie potrzebujesz pomocy,
  • w celu sprawdzenia czy numer „728 112 112” naprawdę działa,
  • w celu ustalenia danych kontaktowych firmy lub osoby (telefon, faks, cennik usług, działalność itp.),
  • w celu poinformowania o ograniczeniach i utrudnieniach w ruchu drogowym lub o złym stanie technicznym dróg,
  • w celu uzyskania informacji o rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej, kolejowej lub lotniczej,
  • w celu uzyskania połączenia międzynarodowego,
  • w celu wezwania taksówki, zamówienia kwiatów, dania z restauracji, baru, pizzeri, itp.,
  • w celu wyrażenia opinii na dany temat, wydarzenia lub na temat osoby publicznej,
  • w celu uzyskania konsultacji i porady lekarskiej.

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki