Oświęcim. Zakończył się kolejny etap remontów pomieszczeń biurowych oświęcimskiej komendy Policji

Oświęcim. Zakończył się kolejny etap remontów pomieszczeń biurowych oświęcimskiej komendy Policji

Dzięki przychylności Prezydenta Oświęcimia oraz Rady Miasta Oświęcim, a także  dofinansowaniu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, przeprowadzono gruntowny remont oraz zakup wyposażenia do kilkunastu pomieszczeń biurowych w oświęcimskiej komendzie Policji.

W dniu 5 lipca 2017 uroczystego otwarcia wyremontowanych pomieszczeń dokonali -  Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut oraz insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu. Podczas spotkania Komendant Powiatowy  na ręce Prezydenta złożył podziękowanie za przekazanie środków finansowych w kwocie 60 tysięcy złotych, za które przeprowadzono modernizację kilkunastu pomieszczeń należących do Wydziału Kryminalnego,  Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego, w których na co dzień policjanci przyjmują mieszkańców. Komendant zapewnił również,  że policjanci, jak do tej pory, będą dokładać wszelkich starań, aby mieszkańcy mieli zapewnione bezpieczeństwo  oraz niezwłoczną pomoc ze strony Policji. 

Z kolei Prezydent Oświęcimia podkreślił, że policjanci powinni pracować w pomieszczeniach dopasowanych do dzisiejszych standardów i przyjmować obywateli w godnych warunkach. Z  pewnością  przełoży się to na jakość obsługi osób, które niejednokrotnie, w trudnych sytuacjach życiowych, zgłaszają się do komendy.  Odpowiednie warunki przyjmowania osób oraz udzielenie im pomocy, a także zapewnienie poczucia bezpieczeństwa,  zawsze będzie stanowić priorytet dla samorządów lokalnych.

W ramach przekazanych środków,   w biurach zostały wymienione grzejniki, drzwi, oświetlenie, na ścianach położono gładź, a na podłogach  płytki.  Z kolei kwota 30 tysięcy złotych pochodząca z budżetu Policji, w części dofinansowała wykonany remont, a głownie została wykorzystana na zakup nowego wyposażenia biurowego.