Oświęcim. Policjanci i instruktorzy Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych szkolili klasy policyjne

Oświęcim. Policjanci i instruktorzy Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych szkolili klasy policyjne

W Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,  pod patronatem Zbigniewa Starca Starosty Powiatu Oświęcimskiego oraz  insp. Roberta Chowańca  Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, odbył się trening z zakresu samoobrony i technik interwencyjnych dla uczniów klas policyjnych.  

Zajęcia dla młodzieży, która swą przyszłość planuje związać ze służbą w Policji, przeprowadzili instruktorzy Polskiego Związku Instruktorów Służb Mundurowych: Dariusz Otocki, Zbigniew Karalus,   sierż. szt. Patrycja Pszczelińska - do niedawna policjantka oświęcimskiej komendy Policji, a aktualnie policjantka Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz asp. Krzysztof Teper - Kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji.  Inicjatorami przeprowadzenia tego typu  szkolenia byli: Przemysław  Wiśniewski instruktor wschodnich sztuk walki, który na co dzień prowadzi zajęcia z uczniami z klas policyjnych oraz asp. Krzysztof Teper.

W trakcie zajęć uczniowie klas o profilu policyjnym zdobywali umiejętności z zakresu samoobrony, a także podstawowych technik obezwładniania agresywnych osób.  Po zajęciach uczniowie mieli możliwość porozmawiania na temat służby w Policji z policjantką Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz Dzielnicowym, a także zapoznać się z zasadami rekrutacji do służby w Policji.

Aby kontynuować współpracę na rzecz  podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkoły,  a także kondycji fizycznej młodzieży, wśród której z całą pewnością znajdzie się wielu przyszłych policjantów, Zbigniew Starzec Starosta Powiatu oświęcimskiego oraz pani Grażyna Gawłowska Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w  Oświęcimiu, podpisali porozumie z Polskim Związkiem Instruktorów Służb Mundurowych na kontynuację współpracy.

Taka forma zajęć sportowych połączona z nabyciem umiejętności z zakresu samoobrony, z całą pewnością jest interesująca dla młodzieży, a dla tych którzy w przyszłości zdecydują się na wstąpienie do służby w Policji, stanowić będzie przygotowanie do zajęć na kursie podstawowym w szkole Policji.