Kraków. Kolejny wielki sukces Szkoły Podstawowej z Przeciszowa. Ponownie I miejsce w małopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”

Kraków. Kolejny wielki sukces Szkoły Podstawowej z Przeciszowa. Ponownie I miejsce w małopolskim konkursie „Odblaskowa Szkoła”

W środę 13 grudnia 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VIII Edycji Małopolskiego Konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Urozmaiceniem wieczoru był występ wokalisty Jacka Stachurskiego.  I miejsce w konkursie ponownie przypadł Szkole Podstawowej z Przeciszowa, która zdobyła 1855 punktów i nagrodę 12 tys. zł.  II miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa w Mniszowie – powiat proszowicki, z 1495 punktami i nagrodą w wysokości 10 tys. zł . III miejsce zdobyła  Szkoła Podstawowa w Stroniu − powiat  wadowicki z 1385 zdobytymi punktami i nagrodą w kwocie 8 tys. zł.

Nagrody wręczali zaproszeni goście: Konrad Romik Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Bogdan Litra Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, mł. insp. Zdzisław Sudoł Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP mł. insp. Armand Konieczny, mł. insp. Agata Krysiak i nadkom. Ewa Dębowska; Marek Dworak Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Joanna Jahn – Machowska Dyrektor Departamentu Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, mł. insp. Maciej Rymar Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, podinsp. Krzysztof Dymura Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Jacek Zalewski Prezes Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Józefa Kęsek Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Łukasz Najder Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,  Wanda Brześcińska Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Katarzyna Dobrzańska – Junco Prezes Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Spośród zaproszonych gości głos zabrali Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, mł. insp. Bogdan Litra – Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Marek Dworak – Sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdy w swoim przemówieniu podkreślił ogromne znaczenie konkursu na rzecz bezpieczeństwa zwłaszcza najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Tegoroczna akcja odblaskowa już po raz ósmy przybrała formę konkursu pn. „Odblaskowa szkoła” skierowanego do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie województwa małopolskiego. Do konkursu zgłosiło się ponad 300 szkół podstawowych z województwa małopolskiego. Dzięki tej inicjatywie na początku bieżącego roku szkolnego na terenie Małopolski w kamizelki i elementy odblaskowe zostało wyposażonych blisko 50 tys. uczniów.

Organizatorami konkursu byli: Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty w Krakowie, oraz Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Patronat nad akcją objęli: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Radio Kraków.

Ponowne zwycięstwo szkoły z powiatu oświęcimskiego jest ogromnym sukcesem. Już od kilku lat Szkoła Podstawowa w Przeciszowie zajmowała miejsca w ścisłej czołówce. W roku 2010 zajęła IX miejsce, w roku 2011 VII miejsce, w roku 2014 VI miejsce, w roku 2015 II miejsce,  w roku 2016  została liderem, a w tym roku zajmując kolejny raz pierwsze miejsce, utrzymała wysoki poziom działań promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Realizując działania przy wsparciu policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji,  wykonała wielką pracę w zakresie kształtowania świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Działania kierowane były do uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, rodziców, władz samorządowych oraz mieszkańców Przeciszowa, bezpośrednio jak również za pośrednictwem  mediów.  Szkolną koordynacją działań w ramach konkursu „Odblaskowa Szkoła” od czterech lat, z wielkim zaangażowaniem, zajmuje się nauczycielka Pani Małgorzata Matyja.

Podkreślić należy, że Szkoła Podstawowa w Przeciszowie ma długą tradycję w propagowaniu tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż od ponad 25 lat,  jej uczniowie uczestniczą w Ogólnopolskich Turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, odnosząc liczne sukcesy. Wielokrotnie wygrywali eliminacje  powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, zdobywając tytuły Mistrza Polski zarówno w kategorii drużynowej jak i indywidualnej.

Gratulujemy sukcesu.