Kęty. Policjanci interweniowali wobec grup młodzieży zakłócających ciszę nocną oraz nieprzestrzegających wytycznych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa

Kęty. Policjanci interweniowali wobec grup młodzieży zakłócających ciszę nocną oraz nieprzestrzegających wytycznych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa

Dbając o bezpieczeństwo  mieszkańców policjanci Ogniw Patrolowo – Interwencyjnych patrolują ulice i osiedla sprawdzając, czy dyskoteki, bary i puby, które powinny być zamknięte, bądź których działanie zostało ograniczone, stosują się do zaleceń związanych z przeciwdziałaniem rozwoju epidemii koronawirusa.  Mundurowi kontrolują również miejsca i obiekty, w których wcześniej można było spotkać duże grupy dzieci i młodzieży, a które teraz zostały zamknięte  dla użyteczności publicznej.

Ubiegłej nocy (19/20 marca 2020) oprócz wyjazdu do kilkunastu interwencji domowych wszczętych przez nietrzeźwe osoby w miejscu zamieszkania, policjanci podjęli czynności w związku z dwoma grupami młodych osób, które zlekceważyły ciszę nocną, a przy tym również wytyczne mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianie się epidemii.

Do pierwszej interwencji doszło w Kętach przy ulicy Żwirki i Wigury tuż przed godziną 23.00. Policjanci  wylegitymowali sześciu młodych mieszkańców miasta i gminy Kęty, którzy  zakłócali ciszę nocną. Młodzi ludzie przeprosili za swoje głośne zachowanie, w związku z  tym zostali pouczeni o zachowaniu zgodnym z prawem, po czym rozeszli się do swoich domów.

Kilkadziesiąt minut później również w Kętach,  lecz w rejonie dworca PKP inna grupa młodych ludzi zwróciła uwagę mieszkańców swoim głośnym zachowaniem. W tym przypadku podczas czynności policjanci ujawnili, że pełnoletnia młodzież spożywała alkohol w miejscu publicznym, co skończyło się mandatami.

Przypominamy, że prezydenci, burmistrzowie czy wójtowie gmin zdecydowali o czasowym ograniczeniu funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, rekreacyjnych, a zarządy spółdzielni ograniczyły możliwość korzystania z niektórych palców zabaw z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do zaleceń wydawanych w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się epidemii, aby kierowali się odpowiedzialnością i rozwagą. Z naszej strony zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny na wysokim poziomie, a także pomoc osobom, które w tych trudnych dniach mogą potrzebować szczególnego wsparcia.