Gmina Oświęcim. Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej oraz oświęcimscy policjanci, we wspólnej, przedświątecznej odblaskowej akcji „Święć przykładem, nie tylko w Adwencie”

Gmina Oświęcim. Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej oraz oświęcimscy policjanci, we wspólnej, przedświątecznej odblaskowej akcji „Święć przykładem, nie tylko w Adwencie”

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego oświęcimskiej komendy Policji włączyli się w realizację IV edycji akcji promującej noszenie elementów odblaskowych przez pieszych pod nazwą „Świeć przykładem, nie tylko w Adwencie”, zainicjowanej przez  Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Akcję na terenie Diecezji  Bielsko-żywieckiej, w której granicach  znajduje się powiat oświęcimski, patronatem honorowym objął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

W ramach akcji proboszcz parafii w Grojcu, podczas kazania odczytał przygotowany przez Policję komunikat, dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa pieszego na drodze oraz apel o potrzebę i obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Przypomniał również, że nie tylko zabójstwo jest grzechem przeciw piątemu przykazaniu, ale także każde celowe działanie lub zaniechanie, które może narazić człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

Z kolei policjanci z oświęcimskiej drogówki przed i po mszy świętej,  wręczali mieszkańcom Grojca opaski odblaskowe, instruując w jaki sposób należy je zakładać, aby być widocznym dla kierowcy. W trakcie spotkania funkcjonariusze rozdali 150 opasek odblaskowych. Kolejne spotkania w ramach powyższej akcji odbędą się w wybranych parafiach na terenie Kęt oraz Witkowic.