Współpraca z samorządami lokalnymi

Oświęcim. Gmina Oświęcim dofinansowała remont schodów wejściowych do oświęcimskiej komendy Policji

11 stycznia 2021 roku przed południem Wójt Gminy Oświęcim Mirosław Smolarek odwiedził Komendę Powiatową Policji w Oświęcimiu,  w związku z zakończeniem remontu schodów wejściowych. Koszt całej inwestycji to 18, 5 tysiąca złotych, w tym 10 tysięcy złotych pochodziło z budżetu Gminy Oświęcim, natomiast 8,5 tysiąca złotych z budżetu Policji.

Podczas spotkania Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu inspektor Robert Chowaniec podziękował Wójtowi Gminy Oświęcim, a także za jego pośrednictwem,  złożył podziękowania Radzie Gminy Oświęcim  za dofinansowanie remontu schodów wejściowych do oświęcimskiej komendy Policji. Podziękował również za wieloletnie wsparcie oświęcimskiej jednostki, między innymi w dofinansowanie zakupu radiowozów, dofinansowanie remontów oraz zainicjowanie i finansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy Oświęcim.

Z kolei Wójt Gminy Oświęcim przekazał, że zarówno dla niego jak i dla Rady Gminy Oświęcim, wspieranie oświęcimskiej Policji w inicjatywach związanych z modernizacją jednostki przekładają się na odpowiednie warunki przyjmowania mieszkańców, natomiast dofinansowanie zakupu radiowozów czy też finansowanie dodatkowych patroli na terenie gminy Oświęcim wpływa na utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w gminie Oświęcim.