Komisariat Policji w Kętach - Komisariaty Policji - KPP w Oświęcimiu

Komisariaty Policji

Komisariat Policji w Kętach

Gwiazda Policyjna logo policji w Kętach

Kierownictwo Komisariatu Policji w Kętach:

Komendant Komisariatu Policji w Kętach aspirant sztabowy Maciej Molenda

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kętach nadkomisarz Maciej Gołuchowski


Nazwa jednostki Policji: Komisariat Policji w Kętach

Adres: Kęty ulica Krakowska 25

Kod pocztowy: 32 - 650

Telefon: + 48 47 83 26 500

Faks: + 48 47 83 26 510

E-mail: kp-kety@oswiecim.policja.gov.pl

WWW: https://oswiecim.policja.gov.pl

Wiadomości z poczty E- mail odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30.

Podane numery telefonów oraz adres E-mail nie służą do zgłaszania pilnych interwencji.

Aby zgłosić pilną interwencję Policji należy dzwonić pod numer alarmowy: 112