sierż. sztab. Maciej Walawender

sierż. sztab.
Maciej
Walawender
Powiat: 

W wyniku przeprowadzonej analizy zagrożeń występujących w podległym  rejonie Nr XIV wynika, że po rozmowach z mieszkańcami, sołtysem wsi jak i pracownikami Szkoły Podstawowej objąć zadaniem priorytetowym należy rejon Szkoły Podstawowej w miejscowości  Zabierzów Bocheński 465, a w szczególności boisko jak i altanę. Podjętą decyzje motywuję tym iż boisko jak i altana zostały odremontowane, a przed remontem obywatele, a w szczególności młodzież w godzinach wieczorowo - nocnych dopuszczała się tam wykroczeń porządkowych w tym spożywania alkoholu, zaśmiecania, oraz dewastacja mienia 

Rejon działania: 
Wola Batorska, w tym przysiółki: Mikoniowiec, Ruskie, Koźlica, Kępa, Zamogielice, Tarnówka, Zabierzów Bocheński, Wola Zabierzowska, Chobot
Telefon stacjonarny: 
47 83-41-120
Telefon komórkowy: 
668 674 268