Gmina Kęty. „Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko” - profilaktyka dla rodziców

Gmina Kęty. „Świadomy rodzic, bezpieczne dziecko” - profilaktyka dla rodziców

Policjanci w szkołach i przedszkolach powiatu oświęcimskiego prowadzą różne działania profilaktyczne. Spotykają się z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami, aby przekazywać im ważne informacje o zagrożeniach, z którymi może zetknąć się dziecko czy młody człowiek. Przekazują wiedzę dotyczącą przeciwdziałania zagrożeniom oraz wskazówki dotyczące kompetencji poszczególnych instytucji udzielających pomocy w różnych sytuacjach kryzysowych.

W dniu 23 stycznia 2020 roku policjanci Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oświęcimskiej komendy Policji spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Bulowicach.Podczas spotkania omówili działania Policji w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”. Apelowali o zapewnienie dzieciom odpowiedniej, najlepiej zorganizowanej formy opieki, a także podawali sposoby zabezpieczenia mienia w przypadku wyjazdu na wypoczynek całej rodziny. Ponadto zaprezentowali walizkę edukacyjną, ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, wyposażoną w imitację środków psychoaktywnych oraz imitację przyrządów służących do zażywania i ukrywania narkotyków, ponieważ nie każdy rodzic wie jak wyglądają współczesne narkotyki. Większość rodziców nie jest również świadoma, że niepozorne przedmioty mogą służyć do ukrycia środków odurzających. Ponadto policjanci omówili symptomy świadczące o zażywaniu narkotyków, a także podali sposób postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest pod wpływem narkotyków.

Dodatkowo uczestnicy spotkania dowiedzieli się, co grozi nieletnim i pełnoletnim za przestępstwa narkotykowe, a także uzyskali wiedzę o placówkach udzielających pomocy osobom uzależnionym. Dzięki wiedzy uzyskanej podczas spotkania z policjantami rodzice będą bardziej świadomi i wyczuleni na różnego rodzaju zagrożenia, a przez to świadomie i umiejętnie będą potrafili pomóc swojemu dziecku.