Oświęcim. Kierownik Dzielnicowych z odznaką PCK „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Oświęcim. Kierownik Dzielnicowych  z odznaką PCK „Zasłużony Honorowy  Dawca Krwi”

Aspirant Dariusz Jakubowski Kierownik Rewiru Dzielnicowych oświęcimskiej komendy Policji 16 października 2019 roku otrzymał  odznaczenie „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.   To wyjątkowe wyróżnienie przyznaje Polski Czerwony Krzyż w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny  jakim jest bezinteresowne oddawanie krwi na rzecz potrzebujących.

Dariusz Jakubowski służy w Policji od 14 lat, natomiast regularnie zaczął oddawać krew sześć lat temu za namową innego oświęcimskiego dzielnicowego.  Na rzecz chorych lub ofiar wypadków drogowych Dariusz Jakubowski oddał już ponad 12 litrów tego bezcennego daru.