KWP Kraków. Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

KGP. Kampania „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

Kierowcy za darmo sprawdzą oświetlenie w swoich pojazdach.

Dzisiaj (21 października 2019 roku) na Stacji Kontroli Pojazdów Transbud Nowa Huta S.A w Krakowie, odbyła się inauguracja małopolskiej odsłony ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.

( http://policja.pl/pol/aktualnosci/180456,TwojeswiatlaNaszebezpieczenstwo-kampania-na-rzecz-dobrych-swiatel.html  ).

Udział w kampanii zadeklarowały stacje kontroli pojazdów funkcjonujące pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z całej Polski oraz zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, w których w dniach 26 października oraz 16, 23 listopada br., kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie w swoich pojazdach. Będzie to możliwe dzięki akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”.  W akcję włączyła się również firma Neptis S.A., która jest operatorem popularnego wśród kierowców komunikatora Yanosik.

Kierowcy używający aplikacji Yanosik, będą mieć w niej dostęp do informacji na temat kampanii oraz na podstawie swojej lokalizacji będą mogli być doprowadzeni przez aplikację do najbliższej stacji kontroli pojazdów biorącej udział w akcji.
Ponadto, policjanci ruchu drogowego w wybranych terminach będą prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu.

Zakładane cele kampanii:

- zwrócenie uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane   z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem;

- wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym  z warunkami technicznymi oświetleniem;

- stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego;

- propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – kierujący pojazdem (m.in. promowanie używania przez pieszych elementów odblaskowych) oraz kierujący – pieszy (obserwowanie drogi i jej otoczenia).

W okresie jesienno-zimowym, w szczególności nasila się ryzyko wypadku z udziałem pieszego. W tym czasie odnotowujemy największą ilość zabitych pieszych. Wcześnie zapadający zmrok powoduje, że osoba poruszająca się po drodze - zwłaszcza nie posiadająca elementu odblaskowego jest niewidoczna dla kierującego pojazdem. Niewątpliwie części zdarzeń z udziałem tej  grupy uczestników ruchu drogowego udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie i prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.  Prawidłowe działanie świateł ma zatem wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Z drugiej strony tych wypadków udałoby się uniknąć, gdyby piesi używali elementów odblaskowych i to nie tylko w miejscach, gdzie wymagają tego przepisy czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Kampania „Twoje światła - Nasze bezpieczeństwo” jest realizowana w ramach akcji prowadzonej w obszarze bezpieczeństwa pieszych pt. „Świeć przykładem”.

 

 Wykaz stacji kontroli pojazdów zgłoszonych do akcji „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”

-  Małopolska