Uroczyste przekazanie Aktu Założycielskiego Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

Uroczyste przekazanie Aktu Założycielskiego Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu

W dniu 09 lipca 2019r. w Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu Starosta Oświęcimski Pan Marcin Niedziela na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu insp. Roberta Chowańca uroczyście przekazał Akt Założycielski Komitetu Honorowego Fundatorów Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Podczas symbolicznego wręczenia Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu po raz kolejny podziękował Fundatorom za podjętą inicjatywę i działania zmierzające do nadania sztandaru dla KPP w Oświęcimiu. Sztandar ufundowany zostanie w uznaniu zasług Policji dla zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego i przeciwdziałaniu przestępczości w roku 100. rocznicy powstania Policji Państwowej.

Starosta Oświęcimski podkreślił, że z radością bierze udział w tej inicjatywie podjętej wspólnie przez wszystkie samorządy z terenu powiatu oświęcimskiego.

 W chwili obecnej dokumentacja dotycząca sztandaru dla KPP w Oświęcimiu została przesłana do MSWiA. Przekazanie sztandaru zaplanowano jesienią bieżącego roku.