Oświęcim. Pożegnanie podinspektora Arkadiusza Śniadka i powitanie podinspektor Urszuli Martyniuk na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

Oświęcim. Pożegnanie podinspektora Arkadiusza Śniadka i powitanie podinspektor Urszuli Martyniuk na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu  odbyły się dwie wyjątkowe uroczystości. Z policjantami i pracownikami jednostki pożegnał się  podinspektor   Arkadiusz Śniadek I – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, któremu po roku służby w oświęcimskiej komendzie,  nadinspektor dr Krzysztof  Pobuta - Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie,  powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach. Z kolei obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu Komendant Wojewódzki powierzył  podinspektor Urszuli Martyniuk, która do tej pory pełniła służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo –Śledczego  w Komendzie Powiatowej Policji w Chrzanowie.

W dniu 26 lutego 2019 roku Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu – insp.   Robert Chowaniec żegnając podinsp. Arkadiusza Śniadka,  w słowach podziękowania podkreślił jego ogromne zaangażowanie we wszystkie działania, jakie podejmował w czasie swojej służby na rzecz poprawy bezpieczeństwa społeczeństwa powiatu oświęcimskiego. Szczególnie gorąco dziękował za dużą pomoc w kierowaniu pracą komendy oraz Komisariatów Policji za zrozumienie, wzajemny szacunek oraz bardzo dobrą współpracę.  Jak podkreślił, doświadczenie podinsp. Arkadiusza Śniadka zdobyte na stanowisku na stanowisku Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, następnie stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Andrychowie, okazały się  niezwykle cenne.  Do słów podziękowania dołączyli również wszyscy policjanci i pracownicy Policji, którzy wraz z Komendantem Powiatowym Policji życzyli mu dalszych sukcesów na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach oraz pomyślności w realizacji wszystkich zamierzeń związanych z utrzymaniem na wysokim poziomie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wadowickiego.

Podinsp. Arkadiusz Śniadek , który w oświęcimskiej Policji służył łącznie 26 lat,  w swoim pożegnalnym przemówieniu podziękował Komendantowi oraz wszystkim policjantom i pracownikom Policji za okazaną serdeczność, zaufanie i zrozumienie oraz bardzo dobrą współpracę w realizacji wspólnego celu, którym było dbanie o bezpieczeństwo na terenie powiatu oświęcimskiego.

Panu Komendantowi gratulujemy awansu i życzymy pomyślności w realizacji wszelkich zamierzeń realizowanych na rzecz mieszkańców powiatu wadowickiego.

Podinspektor Urszula Martyniuk  objęła obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu

W dniu 1 marca 2019 roku insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu oraz policjanci i pracownicy Policji serdecznie powitali podinspektor Urszulę Martyniuk na stanowisku pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Życzyli jej powodzenia i samych sukcesów na nowym stanowisku służbowym.

Podinspektor Urszula Martyniuk, która przejęła obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, w swoim  przywitaniu zapewniła, że dołoży wszelkich starań,  aby wiedzę i  zdobyte dotychczas doświadczenie jak najlepiej wykorzystać w służbie na rzecz utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oświęcimskiego, którego jest również mieszkańcem.

Pani podinspektor,  to jedna z niewielu kobiet w garnizonie małopolskim, która pełni służbę na stanowisku Komendanta. Ma 42 lata i z wykształcenia jest magistrem prawa. Ukończyła również kierunki - Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz Audyt i kontrolę wewnętrzną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

 Do Policji wstąpiła w 1995 roku, gdzie została przyjęta na stan Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kętach. Po kursie podstawowym rozpoczęła służbę w pionie kryminalnym IV Komisariatu Policji w Białymstoku. W 1999 ukończyła Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie i wróciła do służby w powiecie oświęcimskim – najpierw jako funkcjonariusz Zespołu Kryminalnego Komisariatu Policji w Chełmku, a od grudnia 2000 kontynuowała służbę w pionie kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Stąd w 2007 awansowała ze stanowiska Kierownika Referatu Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Oświęcimiu na Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo Śledczego chrzanowskiej komendy Policji. Podinsp. Urszula Martyniuk została dotychczas odznaczona Brązowym i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę w Policji. Obecnie - po prawie dwunastu latach została zaproszona do dalszej współpracy na stanowisku I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, które to obowiązki zostały powierzone Pani Podinspektor z dniem 1 marca b.r.

Gratulujemy Pani Komendant i życzymy powodzenia oraz dalszych sukcesów w służbie na rzecz mieszkańców powiatu oświęcimskiego.